SPROGHJÆLP

Bed gerne mig og mit internationale netværk af professionelle sprogeksperter om hjælp Det kan være tilsyneladende små ting, som fx hvilken titel en administrerende direktør skal have på sit engelske visitkort eller hjemmesiden. Det kan også handle om, hvilke associationer og signaler et navn eller en formulering formidler på det internationale marked. Det kan også dreje sig om en grundig gennemgang eller redigering af en tekst. Hvis man vil undgå dyre sproglige fejl og fejlinvesteringer – hurtige og billige løsninger, der i sidste ende kan blive en dyr affære for virksomheden – kan det være en god idé at bede om professionel hjælp.

Inden en tekst sprogrevideres og redigeres, indgår der altid en forberedende analyse af tekstens formål og modtager. Sammen med dig bliver vi enige om, på hvilket niveau vi skal behandle teksten. Måske vil du bare have, at teksten bliver læst med et par friske øjne, inden den offentliggøres, eller forsikre dig om, at teksten overholder de gældende retskrivningsregler.

Jeg arbejder med de fleste fagområder og teksttyper. Uanset hvor komplekst emnet er, så kan man altid udtrykke det på en lidt mere enkel og letforståelig måde. Det er dine ønsker, der sætter rammerne for, hvor grundigt jeg gennemgår teksten. Du får altid konkret feedback og tips til, hvad du kan tænke på, når du skriver.