Tjänster

Jag jobbar med kvalitativa översättningar, som skribent av tydligt och relevant informationsmaterial samt språkkonsultationer (att ta hjälp är ett bra sätt att undvika spårkmissar och felinvesteringar).

Översättningar

Själva kärnan i min verksamhet är översättningar. Många tänker kanske att det ”bara” handlar om att översätta från ett språk till ett annat. Det är kanske sant, men det är inte riktigt så enkelt som det låter. Numera finns det många genvägar till en översättning men det kan vara bra att ha i åtanke att dessa ofta kostar mer än de smakar i det långa loppet.

Skribent

Allt informationsmaterial, alla tekniska beskrivningar och installationsguider behöver ett innehåll. Det behöver finnas en text där som hjälper dig att sprida information om din produkt eller tjänst. Innehållet behöver vara tydligt och relevant för att nå ut till befintliga och potentiella kunder. Kort sagt är korrekta texter en viktig del i tillväxtarbetet.

Språkkonsultationer

Använd dig gärna av mig och mitt internationella nätverk av språkproffs. Det kan vara tillsynes små saker som vilken titel en vd ska ha på sitt engelska visitkort eller hemsida. Det kan också handla om vilka associationer och signaler som ett namn eller en formulering skickar på den internationella marknaden. Det kan också handla om att en text behöver granskas eller redigeras på djupet. Att ta hjälp kan vara ett bra sätt att undvika kostsamma språkmissar och felinvesteringar.