Översättningar

Själva kärnan i min verksamhet är översättningar. Många tänker kanske att det ”bara” handlar om att översätta från ett språk till ett annat. Det är kanske sant, men det är inte riktigt så enkelt som det låter. Numera finns det många genvägar till en översättning men det kan vara bra att ha i åtanke att dessa ofta kostar mer än de smakar i det långa loppet.

Översättning är ett samarbete mellan översättare och beställare. Även om man är expert på ett visst språk, kan man inte veta allt inom ett visst ämnesområde. Där är det du som beställare som har expertkunskapen inom din bransch. Läs gärna mer i broschyren rekommendationer för köpare av översättningar.

Själv jobbar jag med att översätta från engelska, tyska och danska till svenska, men mitt nätverk av översättare är stort och jag samarbetar med översättare som jobbar med svenska, engelska, tyska, danska, norska, finska, franska och spanska i olika språkkombinationer.