Språkkonsultation

Använd dig gärna av mig och mitt internationella nätverk av språkproffs. Det kan vara tillsynes små saker som vilken titel en vd ska ha på sitt engelska visitkort eller hemsida. Det kan också handla om vilka associationer och signaler som ett namn eller en formulering skickar på den internationella marknaden. Det kan också handla om att en text behöver granskas eller redigeras på djupet. Att ta hjälp kan vara ett bra sätt att undvika kostsamma språkmissar och felinvesteringar.

Innan en text språkgranskas och redigeras ingår alltid en förberedande analys av textens syfte och mottagare. Tillsammans med dig kommer vi överens om på vilken nivå vi ska behandla texten. Kanske vill du bara att ett par extra ögon tittar på texten innan den publiceras, eller försäkra dig om att texten följer de skrivregler och riktlinjer som gäller.

Jag arbetar med de flesta ämnesområde och texttyper. Oavsett hur komplext ämnet är finns det alltid ett sätt att uttrycka det lite enklare och på mer begriplig svenska. Det är dina önskemål som sätter ramarna för hur grundligt jag granskar texten. Du får alltid konkret återkoppling och tips på hur du kan tänka när du skriver.