Skribent

Allt informationsmaterial, alla tekniska beskrivningar och installationsguider behöver ett innehåll. Det behöver finnas en text där som hjälper dig att sprida information om din produkt eller tjänst. Innehållet behöver vara tydligt och relevant för att nå ut till befintliga och potentiella kunder. Kort sagt är korrekta texter en viktig del i tillväxtarbetet.

Textproduktion blir som mest effektivt när det görs av någon som har koll hur man skapar innehåll. En viktig del i detta är att också ha koll på stavning, meningsuppbyggnad och informationsstruktur.

Vad är då språkgranskning och korrekturläsning? Jo, språkgranskning beställer du när du vill försäkra dig om att din text är språkligt korrekt, välformulerad och håller rätt stilnivå. Korrekturläsning görs ofta av en översättning mot en originaltext. Jag korrekturläser texter som översatts från engelska, tyska eller danska. I mitt nätverk finns korrekturläsare för originaltexter på andra språk och översättningar från exempelvis engelska, tyska, danska och norska. Kontakta mig så kan jag hjälpa dig med en professionell och oberoende språkgranskning som bidrar till att lyfta din text till en proffsig nivå.